Մայրենիի ստուգատես 2019

Առաջադրանքների մեդիափաթեթ4-րդ դասարան

Մայրենիի ստուգատեսՄայիսի 30 — հունիսի 1

Բլոգավարության ներկայացում

Սա ընտանեկան նախագիծ է, որը սովորողը կատարում է տանը: Ներկայացնում է իր բլոգը, մայրենիի բաժինը, պատմում իր բլոգավարության մասին, ներկայացնում լավագույն նախագծերը և այլն:

Աշխատանքը ներկայացնել տեսանյութի  կամ ռադիոնյութի միջոցով: Բլոգում բացել «Մայրենիի ստուգատես 2019» բաժինը, կատարված աշխատանքը տեղադրել բլոգում՝ նշելով այդ բաժինը:

Ստեղծագործական աշխատանք. սովորողը գրում է շարադրություն իր նախընտրած թեմայովԱշխատանքը պետք է լինի երևակայական։ Վերնագիրն ինքներդ եք ընտրում։

Աշխատանքը ներկայացնել պատումի ձևով՝ դրան կցելով paint  ծրագրով ստեղծված նկար:
Աշխատանքը  տեղադրել բլոգում՝ նշելով «Մայրենիի ստուգատես 2019» բաժինը։

30.05.2019ա) Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով ստանալ նոր բառեր՝ մշակ , ափսե , ժանր, վիճակ, գավառ, վտակ, մկրատ, պարկ, վկա:

Մշակմաշկ

Ափսեփեսա

Ժանրնժար

Վիճակկավիճ

Գավառագռավ

Վտակկտավ

 Մկրատմտրակ

Պարկկարպ

Վկակավ

 

բ) Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

տունտան  պատուհնը կոտրվեց:

շունիմ շան անուն Բուռչո է:

ջուրտան ջուրը սառն է

 

գ) Գրել աով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

այտայտի

աչքաչքի

արևարևի

անցքանցքի

անունանունի

 

 

ամառամառը

ասմունքասմունքի

դ) Կազմել այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:

 

Գարեգինը գարունքին գուգանք տարավ գարնուկին:

Դդում դդում դուռտ մի բաց:

Թիթեռ թիթեռ թաթիկիս իջիր դու

Ժիր ժիրայրը ժրաջան աշղատում է: