Մաթեմատիկա, Uncategorized

Զատկական խնդիրներ

  1. Փառանձեմը զատկի տոնի համար գնեց 5ձու իսկ Նորիկը 2անգամ ավել միասին որքան ձու գնեց ։5×2=10
  2. Նազիկը  զատկի տոնի  համար ներկեց 7ձու իսկ Երազիկը 2անգամ պակաս։14÷2=7
  3. Գայանեն զատկի տոնի համար գնեց ծիածանի գույների համապատասխան  ներկ իսկ Մելինեն 3անգամ ավելի եթե ծիածանի գույները 7 են։3×7=21
  4. Արամը զատկի տոնի համար գնեց 6ձուկ իսկ Արթուրը 2անգամ պակաս ։6÷2=3
Մաթեմատիկա, Ամանորյա մաթեմատիկական խնդիրներ, Uncategorized

Ամանորյա խնդիրներ Մաթեմատիկա

  1. Աննան  Նոր տարվա համար գնեց 20խաղալիք, իսկ  քույրը կրկնապատիկ չափով :  Միասին քանի խաղալիք կլինի:20×2=40  40+20=60:

Continue reading “Ամանորյա խնդիրներ Մաթեմատիկա”

Մաթեմատիկա, Uncategorized

Ինքնաստուգման թեստ

Հղումը  դիտեք այստեղ`https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhsypfjrK1ZiG4ijwrY14Sw5ZQEeCxSOKo6H2BBTXX2skoyA/viewscore?viewscore=AE0zAgAamV3fv83u-oG1lEr4bqr4bs5ZxOraJwEObyYgUtdTgNAJ5NBhMn-5yVtUNrMB1Z4

Կարողեք դուքել մասնակցել`https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhsypfjrK1ZiG4ijwrY14Sw5ZQEeCxSOKo6H2BBTXX2skoyA/viewform

 

Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222.PNG

894- Պատ`.1

895-Պատ`.այն բնական  թվերը,որոնք բաժանվում են միայն 1-ի և ինենք իրենց վրա:

օրինակ.2,5,7,11

896.այն թվերն որոնք ունեն 3 և ավելի բաժանարարներ:

օրինակ`4,6,8

897-Պատ`.2

898-Պատ.​-ամենափոքր բաղադյալը  ~.4

899.1-ը ոչ պարզ է ոչ բաղադրյալ, որովհետև ունի միայն   մեկ բաժանարար, իսկ դա 1 է:

3WERTYUIOL;'.PNG

900`.Պատ`..2

901`.Պատ`.31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73

902`.Պատ`.47,59,83,211,491,653

903`.Պատ`.340,282,285,6303,1764,3372,10345,

904`.Պատ`.ոչ բոլորը  զույգ թվերը բաղադյալ են ,օրինակ`.2ը զույգ է, բայց պարզ է

905`.Պատ`.այո միայն 2թիվը:

906`.Պատ`.ոչ

907`.Պատ`.*-իփոխարեն եթե տեղադրենք օրինակ9,1կստանաք17×9=153 որւ բաղադյալ է իսկ եթե աստղանշին փոխարեն գրենք1,17×1=17 որը պարզ է1

908`.Պատ`.ա-7բ-13 գ-11 դ-2

909.Պատ.2×5=10 մակերեսը միշտ բաղադրյալ

օրինակ եթե կողմերը կլինեին 2և5 ապա մակերեսը կլինի.2×5=10,որը բաղադրյալը թիվը է ,իսկ պարագիծը 14որը ևս բաղադրյալ է: