Զատկական խնդիրներ

 1. Փառանձեմը զատկի տոնի համար գնեց 5ձու իսկ Նորիկը 2անգամ ավել միասին որքան ձու գնեց ։5×2=10
 2. Նազիկը  զատկի տոնի  համար ներկեց 7ձու իսկ Երազիկը 2անգամ պակաս։14÷2=7
 3. Գայանեն զատկի տոնի համար գնեց ծիածանի գույների համապատասխան  ներկ իսկ Մելինեն 3անգամ ավելի եթե ծիածանի գույները 7 են։3×7=21
 4. Արամը զատկի տոնի համար գնեց 6ձուկ իսկ Արթուրը 2անգամ պակաս ։6÷2=3

Մաթեմատիկա

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222.PNG

894- Պատ`.1

895-Պատ`.այն բնական  թվերը,որոնք բաժանվում են միայն 1-ի և ինենք իրենց վրա:

օրինակ.2,5,7,11

896.այն թվերն որոնք ունեն 3 և ավելի բաժանարարներ:

օրինակ`4,6,8

897-Պատ`.2

898-Պատ.​-ամենափոքր բաղադյալը  ~.4

899.1-ը ոչ պարզ է ոչ բաղադրյալ, որովհետև ունի միայն   մեկ բաժանարար, իսկ դա 1 է:

3WERTYUIOL;'.PNG

900`.Պատ`..2

901`.Պատ`.31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73

902`.Պատ`.47,59,83,211,491,653

903`.Պատ`.340,282,285,6303,1764,3372,10345,

904`.Պատ`.ոչ բոլորը  զույգ թվերը բաղադյալ են ,օրինակ`.2ը զույգ է, բայց պարզ է

905`.Պատ`.այո միայն 2թիվը:

906`.Պատ`.ոչ

907`.Պատ`.*-իփոխարեն եթե տեղադրենք օրինակ9,1կստանաք17×9=153 որւ բաղադյալ է իսկ եթե աստղանշին փոխարեն գրենք1,17×1=17 որը պարզ է1

908`.Պատ`.ա-7բ-13 գ-11 դ-2

909.Պատ.2×5=10 մակերեսը միշտ բաղադրյալ

օրինակ եթե կողմերը կլինեին 2և5 ապա մակերեսը կլինի.2×5=10,որը բաղադրյալը թիվը է ,իսկ պարագիծը 14որը ևս բաղադրյալ է:

Բնական թվերի բազմապատիկներն ու բաժանարարները

Снимок888.PNG

Ա . 10-բաժանվում է 1.2.5.10 նրանք  4ն են

Բ . 15-բաժանվում է1.3.5.15նրանք 4ն են

Գ . 18–բաժանվում է1, 2, 3, 6, 9, 18 6ն են

 

Դ . 20-բաժանվում է1, 2, 4, 5, 10, 20

Ե . 24-բաժանվում է1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 8ն են

Զ . 27-բաժանվում է1.3.9.27 նրանք 4ն են

 

Է . 31-բաժանվում է1.31

Ը . 32-բաժանվում է1, 2, 4, 8, 16, 32 6ն են

Թ . 40-բաժանվում է 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 8ն  են

Снимок10000.PNG

Ա . 1-1

Բ . 2.1.2

Գ . 5.1.5

Դ . 11.11.1

Ե .36.1, 36

Զ . 57.1 57

է.121.1, 121

Ը . 572.1.572

Թ . 901-901.1802.2703.33684.4505

 

 

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի  սովորողների քանակի վերլուծություն

Սիրելի սովորողներ, Կրթահամալիրի տոնին ընդառաջ կատարեք 2019-2020 ուստարում (նոյեմբերի 5-ի դրությամբ)  <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների քանակի վերլուծություն։  Արդյունքների հիման վրա  կազմեք  սյունակաձև կամ շրջանաձև դիագրամ։

Արևելյան դպրոց-պարտեզ՝ 391 սովորող

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ՝ 310 սովորող

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ՝ 287 սովորող

Հարավային դպրոց-պարտեզ՝ 247 սովորող

Միջին դպրոց՝ 524 սովորող

Ավագ դպրոց՝ 480 սովորող

Քոլեջ՝ 234 սովորող

 • Քանի՞ սովորող կա <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրում։391+310+287+247+524+480+234=2473
 • Արևելյան դպրոցի սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

391/2473

 • Արևմտյան դպրոցի  սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

310/2473

 • Հյուսիսային դպրոց  սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

287/2473

 • Հարավային  դպրոցի սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

247/2473

 • Միջին դպրոցի  սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

524/2473

 • Ավագ  դպրոցի սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

480/2473

 • Քոլեջի  սովորողները <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի  սովորողների ընդհանուր քանակի  ո՞ր մասն են կազմում։

234/2473

Սիրելի սովորողներ, այժմ ըստ այս տվյալների  կազմեք Exel-ի աղյուսակ և  կազմեք շրջանաձև կամ սյունակաձև դիագրամ։

Снимок