Մաթեմատիկայի առցանց ուսուցում.

Մաթեմատիկա

<<Մոգականը մաթեմատիկայում>>նախագիծը, որի  շրջանակներում կներկայացնեք  նոր մաթեմատիկական հնարքներ  ու   կկազմեք 3×3 չափի4×4 չափի    նոր մոգական քառակուսիներ։  Սիրելի սովորողներ,  <<Մաթեմատիկական հնարքներ>>  թեմայով   պատրաստեք   ռադիոնյութ։

<<Թվերի մեծ աշխարհում>> նախագծի շրջանակներում  4-5-րդ դասարանի սիրելի սովորողներ, ուսումնասիրենք  բնական և կոտորակային դրական թվերի ծագումը։ Որոնեք ու կպարզեք, թե  երբ և ում կողմից են ստեղծվել՝

  • Բնական թվերը
  • Արաբական թվերը
  • Հռոմեական թվերը
  • Կոտորակային թվերը

6-րդ դասարանի սիրելի սովորողներ, այս նախագծի շրջանակներում  ուսումնասիրենք  բնական, ամբողջ ու  ռացիոնալ թվերի ծագումը։ Որոնեք   ու կպարզեք, թե  երբ և ում կողմից են ստեղծվել

  • Բնական թվերը
  • Արաբական թվերը
  • թվերը
  • Ամբողջ  թվերը
  • Ռացիոնալ թվերը։

4-5-6-րդ դասարանի սիրելի սովորողներ, ձեր ուսումնասիրությունների վերաբերյալ պատրաստեք ռադիոնյութ։