Անհատական ուսումնական պլան

Անուն Ազգանուն-Աննա Գրիգորյան
Ընտրությամբ գործունեության խումբ-Մաթեմատիկա
Դասարան-5-2րդ դասարան
Երկարօրյայից օգտվում  եմ-այօ  ես օգտվում  եմ
Երթուղային ծառայություն օգտվում եմ համարը-տանից դպրոց 6   դպրոցից  տուն16
Հեծանիվ վարել  չորս  ականի գիտեմ – երկու ականի հեծանիվ  չգիտեմ
Լողալ գիտեմ/չգիտեմ-/չգիտեմ
Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցում-մաթեմատիկա  -անգլերեն-  պար
Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցից դուրս-չեմ գնում: