Մայրենի, Uncategorized

17.04.2020 Ուրբաթ

Ուրբաթ՝  Լեզվական աշխատանք գործնական քերականության գրքով, առաջադրանքներ՝ 355, 356, ուշադիր կարդալ 359 առաջադրանքին հաջորդող տեքստը, 364, 365:

 

dd
Թագավորի ձայնը որ  նվազում էր այնքան ,  պալատականներ նրան չեն կարողանում լսել:
dd
Ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը իսկ ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում եր ներքև:
Ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը և ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում եր ներքև:
Ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում եր ներքև , երբ ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը :

rbf
Առաջին նախադասությունում հերոսի խոսքն է հետո հեղինակի :
Երկրորդում սկզբում հեղինակի խոսքն է իսկ հետո հերոսի:Երրորդ նախադասության մեջ սկզբում հեղինակի խոսքն է հետո հերոսի խոսքն է , իսկ հետ էլի հեղինակի խոսքն է:

m
1.Փոքրիկը խնդրեց
– Կտանեք ինձ դուրս խաղամ:
2.- Շտապեք , – անհանգիստ ասաց իշխանը , -որ հասցնենք
3.- Հանգիս թողեք ինձ ,- բողոքեց տղան:
4.- Զգույշ , զգույշ ,- անհանգստացավ պապիկը
5.- Օգնիր ,- շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան ,- ես անջատվում եմ: