Մայրենի 20.05.2019

Երեքատ հատ նախադասություն ենթակա ստորոգյալ

Անահիտը երեկ երեկոյան գնաց այգի:

Արամն երեկ գնաց եկեղեցի:

Աննան այսօր գնաց   բակ:

Երկու հրամայական նախադասություն

Արմեն արի տուն:

Անի դուռը փակիր

Երկու հատ բացականչական նախադասութ յուն

Ինչ  գեղեցի՜կ ծաղիկներ  են :

Վայ ինչ բու՜յր է:

 

Հին հատ հոդակապով բառ

ամանոր

գագաթնակետ

գազաչափ

աղտաջուր

բոցակեզ

Հին հատ ածանցավոր բառ

արև+ա+ծաղիկ=արևածաղիկ

հեռու+ս+տա+ցույց=հեռուստացույց

դպրոց+ա+կան=դպրոց ական

Երև+ա+նյան=Երևանյան

բակ+ա+յին=բակային

 

Մայրենիի ստուգատես 2019

Առաջադրանքների մեդիափաթեթ4-րդ դասարան

Մայրենիի ստուգատեսՄայիսի 30 — հունիսի 1

Բլոգավարության ներկայացում

Սա ընտանեկան նախագիծ է, որը սովորողը կատարում է տանը: Ներկայացնում է իր բլոգը, մայրենիի բաժինը, պատմում իր բլոգավարության մասին, ներկայացնում լավագույն նախագծերը և այլն:

Աշխատանքը ներկայացնել տեսանյութի  կամ ռադիոնյութի միջոցով: Բլոգում բացել «Մայրենիի ստուգատես 2019» բաժինը, կատարված աշխատանքը տեղադրել բլոգում՝ նշելով այդ բաժինը:

Ստեղծագործական աշխատանք. սովորողը գրում է շարադրություն իր նախընտրած թեմայովԱշխատանքը պետք է լինի երևակայական։ Վերնագիրն ինքներդ եք ընտրում։

Աշխատանքը ներկայացնել պատումի ձևով՝ դրան կցելով paint  ծրագրով ստեղծված նկար:
Աշխատանքը  տեղադրել բլոգում՝ նշելով «Մայրենիի ստուգատես 2019» բաժինը։

30.05.2019ա) Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով ստանալ նոր բառեր՝ մշակ , ափսե , ժանր, վիճակ, գավառ, վտակ, մկրատ, պարկ, վկա:

Մշակմաշկ

Ափսեփեսա

Ժանրնժար

Վիճակկավիճ

Գավառագռավ

Վտակկտավ

 Մկրատմտրակ

Պարկկարպ

Վկակավ

 

բ) Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

տունտան  պատուհնը կոտրվեց:

շունիմ շան անուն Բուռչո է:

ջուրտան ջուրը սառն է

 

գ) Գրել աով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

այտայտի

աչքաչքի

արևարևի

անցքանցքի

անունանունի

 

 

ամառամառը

ասմունքասմունքի

դ) Կազմել այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:

 

Գարեգինը գարունքին գուգանք տարավ գարնուկին:

Դդում դդում դուռտ մի բաց:

Թիթեռ թիթեռ թաթիկիս իջիր դու

Ժիր ժիրայրը ժրաջան աշղատում է:

 

Ճամփորդություն դեպի Էրեբունի ամրոց

Էրեբունի Ամրոց՝

 

 

 

 

 

 

 

19-րդ դարի վերջերին հնագետ Ա. Իվանովսկին Նորքի բնակիչ Պեֆ այսեղ կատարում է մասնակի պեղումներ, որից հետո երկար ժամանակ բլուրը մնում է չուսումնասիրված: Էրեբունի ամրոցի կանոնավոր պեղումները սկսվեցին 1950թ.`   Կ. Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ: Հենց առաջին իսկ տարում հայտնաբերված սեպագիր արձանագրությունից պարզ դարձավ, որ այս ամրոցը կառուցվել է Արգիշտի Ա արքայի կողմից և անվանվել Էրեբունի (Էրբունի): Էրեբունի անվան ծագման մասին մասնագիտական գրականության մեջ կան տարբեր կարծիքներ: Դրանց համաձայն էրեբունի նշանակում է «հաղթանակ», «գրավում»: Կան նաև կարծիքներ, թե Էրեբունի նշանակում է «ազատների» քաղաք:

Ամրոցին կից  տարածքի մի մասը շրջապատվեց հզոր պարիսպներով: Մոնոլիտ ժայռի վրա շինարարները բարձրացրին և հարթեցրին հսկայական քարե զանգվածներ, շարվեց 2մ բարձրություն ունեցող գետնախարիսխը (ցոկոլ) և ապա բարձրացվեց 8 մ-անոց պարսպապատը`   հում աղյուսից: Պարիսպը յուրաքանչյուր 8մ հեռավորության վրա ամրացվեց 5 մ-անոց որմնահեցերով:
Էրեբունի թանգարան՝