Uncategorized

Փոքրիկ իշխանը․ ԳլուխԳԱՌՆՈԵ

Փոքրիկ իշխանը․ Գլուխ XXIV

Հետո նա քնեց: Ես նրան առա ձեռքերիս վրա ու շարունակեցի ճամփան:

Ես հուզված էի: Ինձ թվում էր, թե փխրուն մի գանձ եմ տանում: Ինձ թվում էր, որ մեր Երկրի վրա նրանից ավելի փխրուն բան չկա:

Լուսնի լույսի տակ ես նայեցի նրա գունատ ճակատին, իրար միացած թարթիչներին, մազերի ոսկե փնջերին, որոնց հետ խաղում էր քամին, և ասում էի ինքս ինձ, որ այս բոլորը միայն պատյանն է: Ամենագլխավորը այն է, որ հասարակ աչքերով չես տեսնի…

Նրա կիսաբաց շրթունքները ժպիտից շարժվեցին, և ես ինձ ասացի էլի. «Ամենահուզիչ բանը այս քնած Փոքրիկ իշխանի մեջ ծաղկի նկատմամբ նրա հավատարմությունն է, այն վարդի կերպարը, որը կանթեղի նման շողում է նրա մեջ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա քնած է»: Եվ ես հասկացա, որ նա ավելի փխրուն է, քան թվում է: Կանթեղը պետք է պահպանել. քամու պոռթկումից այն կարող է հանգչել:

Վերլուծել ստեղծագործության այս հատվածը, տեղադրել բլոգում: Գրել հիմնավորված կարծիք, թե ինչ տվեց այս հատվածը քեզ։

Գործնական աշխատանք։

1. Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցների օգնությամբ նոր բառե´ր կազմիր: Գրի´ր գործածված ածանցները:

Հիվանդ. ծաղիկ. մուկ. հայ. նիստ, այբուբեն. դաս. դպիր, դարբին, հյուր. զորք. ռուս. գործ. բրուտ. կույս. հույն,.ուզբեկ. հնդիկ, թուփ, ծիրանի, ավազ:

2. Նախադասությունները  լրացրո´ւ (ուղղակի խոսքեր գրի´ր):

Փոքրիկը խնդրեց.

-…………։
— …………..,- անհանգիստ ասաց իշխանը,- …….:

-………………… ,- բողոքեց տղան:

-………………… ,-անհանգստացավ աղվեսը:

-…….. ,- շարունակ ասում էր սլաքավարը։

3. Տրված  բառերի իմաստներն արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած, բարեսիրտ, չարամիտ,  լեռնագագաթ, արա­գահոս, հարթավայր, աստղագիտություն:

4. Կազմի´ր տրված բառերի  հոգնակին: Փոր­ձի´ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է  -եր  վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ.

 

Ա.  Ծառ, ձայն, հոտ, քար, կով,  արջ,  փունջ, լուր, բառ, բեղ, հայ, հայր, ցեղ, սիրտ, գիր, ձյուն, սյուն, պատ, հույն, ձու, սուր, քիթ, քույր, մայր, ձեոք, ոտք, տատ, պապ:

 

Բ. Եղբայր, աթոռ, պապիկ, տատիկ, գրպան, թութակ, եղնիկ, ոչխար, սեղան, թռչուն, մեքենա, բարեկամ, աշակերտ, մատյան, հեռախոս, ծաղկավաճառ, պանրագործարան:

 

Uncategorized

Փոքրիկը իշխանը

2. Նախադասությունները  լրացրո´ւ (ուղղակի խոսքեր գրի´ր):

Փոքրիկը խնդրեց.

-Տու´ր ինձ քո թուրը։
— Ձերքդ կվառես,- անհանգիստ ասաց իշխանը,-լլվախեցած .:

-Հերիք  երգ ես,- բողոքեց տղան:

– վախեցաց,-անհանգստացավ աղվեսը:

-…….. ,- շարունակ ասում էր սլաքավարը։

3. Տրված  բառերի իմաստներն արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած, բարեսիրտ, չարամիտ,  լեռնագագաթ, արա­գահոս, հարթավայր, աստղագիտություն:

4. Կազմի´ր տրված բառերի  հոգնակին: Փոր­ձի´ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է  -եր  վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ.

Ա.  Ծառ, ձայն, հոտ, քար, կով,  արջ,  փունջ, լուր, բառ, բեղ, հայ, հայր, ցեղ, սիրտ, գիր, ձյուն, սյուն, պատ, հույն, ձու, սուր, քիթ, քույր, մայր, ձեոք, ոտք, տատ, պապ:

Բ. Եղբայր, աթոռ, պապիկ, տատիկ, գրպան, թութակ, եղնիկ, ոչխար, սեղան, թռչուն, մեքենա, բարեկամ, աշակերտ, մատյան, հեռախոս, ծաղկավաճառ, պանրագործարան

Uncategorized

Փոքրիկ իշխանը․ Գլուխ XXIV

Հետո նա քնեց: Ես նրան առա ձեռքերիս վրա ու շարունակեցի ճամփան:

Ես հուզված էի: Ինձ թվում էր, թե փխրուն մի գանձ եմ տանում: Ինձ թվում էր, որ մեր Երկրի վրա նրանից ավելի փխրուն բան չկա:

Լուսնի լույսի տակ ես նայեցի նրա գունատ ճակատին, իրար միացած թարթիչներին, մազերի ոսկե փնջերին, որոնց հետ խաղում էր քամին, և ասում էի ինքս ինձ, որ այս բոլորը միայն պատյանն է: Ամենագլխավորը այն է, որ հասարակ աչքերով չես տեսնի…

Նրա կիսաբաց շրթունքները ժպիտից շարժվեցին, և ես ինձ ասացի էլի. «Ամենահուզիչ բանը այս քնած Փոքրիկ իշխանի մեջ ծաղկի նկատմամբ նրա հավատարմությունն է, այն վարդի կերպարը, որը կանթեղի նման շողում է նրա մեջ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա քնած է»: Եվ ես հասկացա, որ նա ավելի փխրուն է, քան թվում է: Կանթեղը պետք է պահպանել. քամու պոռթկումից այն կարող է հանգչել:

Վերլուծել ստեղծագործության այս հատվածը, տեղադրել բլոգում: Գրել հիմնավորված կարծիք, թե ինչ տվեց այս հատվածը քեզ։

Գործնական աշխատանք։

1. Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցների օգնությամբ նոր բառե´ր կազմիր: Գրի´ր գործածված ածանցները:

 

Հիվանդ. ծաղիկ. մուկ. հայ. նիստ, այբուբեն. դաս. դպիր, դարբին, հյուր. զորք. ռուս. գործ. բրուտ. կույս. հույն,.ուզբեկ. հնդիկ, թուփ, ծիրանի, ավազ:

Հիվանդ-հիվանդանոց

Ծաղիկ-ծաղկանոց

Մուկ-մկաստան

Հայ-հայաստան

Նիստ-նստարան

Այբուբեն-այբենարան

Դաս-դասարան

Դպիր-դպրանոց

Դարբին-դարբնոց

Հյուր-հյուրանոց

Զորք-զորանոց

Ռուս-ռուսաստան

Գործ-գործանոց

Բրուտ-բրուտանոց

Կույս-կուսանոց

Հույն-հունաստան

ՈՒզբեկ-ուզբեկանոց

Հնդիկ-հնդկաստան

Թուփ-թփանոց

Ծիրանի-ծրանենին

Ավազ -ավազենի

 

2. Նախադասությունները  լրացրո´ւ (ուղղակի խոսքեր գրի´ր):

Փոքրիկը խնդրեց.

-…………։
— …………..,- անհանգիստ ասաց իշխանը,- …….:

-………………… ,- բողոքեց տղան:

-………………… ,-անհանգստացավ աղվեսը:

-…….. ,- շարունակ ասում էր սլաքավարը։

3. Տրված  բառերի իմաստներն արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած, բարեսիրտ, չարամիտ,  լեռնագագաթ, արա­գահոս, հարթավայր, աստղագիտություն:

4. Կազմի´ր տրված բառերի  հոգնակին: Փոր­ձի´ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է  -եր  վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ.

Ա.  Ծառ, ձայն, հոտ, քար, կով,  արջ,  փունջ, լուր, բառ, բեղ, հայ, հայր, ցեղ, սիրտ, գիր, ձյուն, սյուն, պատ, հույն, ձու, սուր, քիթ, քույր, մայր, ձեոք, ոտք, տատ, պապ:

Բ. Եղբայր, աթոռ, պապիկ, տատիկ, գրպան, թութակ, եղնիկ, ոչխար, սեղան, թռչուն, մեքենա, բարեկամ, աշակերտ, մատյան, հեռախոս, ծաղկավաճառ, պանրագործարան:

Uncategorized

Իմ մասին

Փետրվարի 14իմ ծնդյան օրն է  ես իմ ծնուդ նշելու եմ ինչպ ես նշում են հայկական ավանդական հարսանիքիք այնտեղ  իմ ծնդյան օրին լիք հյուր եր  ։Այսքան ցտեսություն

ԱՆՆԱ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԲԼՈԳ

ՍԻՐՈՎ  ԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Uncategorized

My day

My day usually starts at seven o’ clock. I wake up at seven o’ clock. I wash my hands, face and brush my teeth. After that I get dressed and have breakfast. I usually have bread, butter, cheese and jam for breakfast. Sometimes I drink tea. At 8 o’ clock I go to school by bus. At school I learn many new things, play and enjoy my time. I usually have my dinner in our big canteen. At 2 o’clock I go home. I do my homework and after it I play different games with my friends. I usually watch TV in the evenings. In the evenings I usually have supper with my family. After supper I like to eat sweets and drink tea. I usually sleep at 10 o’ clock.

1. Write down the unknown words and find out the Armenian variants. Learn the words by heart.

2. Underline the words (verbs) in present simple.

3. Answer the following questions.

1) When does the author’s day start?

2) When does the author wake up?

3) What does the author do after waking up?

4) What does the author have for breakfast?

5) What does the author do at school?

6) Where does the author have dinner?

7) What does the author do after coming home?

8) What does the author like to do in the evenings?

9) When does the author sleep?

4. Write about your day. The questions will help you. (Exercise taken from Apresyan 3, page 87)

1) 1. When do you get up in the

2) morning?

3) 2. Do you brush your teeth

4) every day?

5) 3. When do you have breakfast?

6) 4. When do you go to school?

7) 5. Do you have lunch at school

8) or at home?

9) 6. When do you come home

10) from school?

11) 7. Do you have a rest after

12) school?

13) 8. When do you do your lessons?

14) 9. When do you have dinner?

15) 10. What do you do in the evening?

16) 11. When do you go to bed?